Výstava ateliérových prací

OŽi (organizátor života)

Max Schröder

Anotace

- Zadání byla dvě - komunikátor a organizér, protože v mém případě tyto dvě témata spolu úzce souvisí, jsou představena v této jedné prezentaci.- Rozhodl jsme se pro organizování volného času, kterého máme v dnešní době všichni až moc. Než jako aktuální řešení, bych projekt nazval plánem na resocializaci společnosti a zároveň jako podmět k aktuální debatě nad nynějším stavem. Můj projekt má lidi vytahovat z teplých domovu, z nudných kanceláří. Vytáhnout je z jejich sociálních bublin a komfortních zón. …protože až tohle člověk udělá muže něco doopravdy zažít!

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel