Výstava ateliérových prací

Administrativní dům- Otakarovo Náměstí

Jonáš Jakůbek

Anotace

Plánovaná výstavba nového úseku metra D přinese impuls také ulici Otakarova. Dům si klade za kompoziční cíl, vytvořit z podivného místa náměstí. Hmotově odvážný prvek ovšem koresponduje s výškovým rozvržením tratě, rovněž skleněná fasáda odráží okolí, aniž by je svým vzhledem brala za slovo. Vnitřní racionální rozvržení umožňuje flexibilitu a zachovává čistotu provedení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský