Diplomové práce

Vědecko-vzdělávací Centrum, Humpolec

Michal Patrik

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Projekt naväzuje na predcházdjúcu urabnistickú štúdiu. Riešený objekt pochádza z prvej fázy urbanistického zámeru, ktorého cielľom je ekonomicko-kultúrne pozdvihnutie mesta. Objekt samotný je vedecko-vzdelávecie centrum orientované bioinžinierstvo a jeho blízke obory. Konkrétne mikrobiológiu a virológiu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.