Výstava ateliérových prací

Anotace

Co jsou to ty mokřady? Spoustu lidí možná napadnou bažiny, slatiny a rašeliniště, ale nikdo z nás si jistě neuvědomuje, o jak výjimečná místa se jedná a jaké mohou mít podoby. Mokřady jsou biologicky nejvíce rozmanitým ekosystémem, představují přirozenou zásobárnu vody v krajině, mají značnou retenční schopnost v případě nadměrných srážek a jsou přirozeným prostředím celé řadě rostlin a živočichů. Projekt se zabývá sváděním dešťové vody ze střech budoucího developmentu Rohan City do mokřadů městského charakteru, protipovodňovou ochranou území a návrhem parku na území Rohanského ostrova.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt