Výstava ateliérových prací

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (NEJEN) PRO AUTISTY

Natálie Finsterlová

Ocenění

Anotace

Jak přistupuji k návrhu bydlení pro osoby s postižením? Jedním ze základních pilířů mého projektu je hierarchizace prostorů. Vytvářím klientům prostor pro ně samotné, ale také místo pro setkávání s dalšími lidmi: ve společné domácnosti či venku, v soukromé zahradě. Na druhou půlku pozemku navrhuji veřejný park s budovou s dílnami, kavárnou, skleníkem i minikinem. Tvořím prostor pro setkávání s dalšími osobami s postižením, ale i s běžnými občany, dětmi, seniory. Navrhuji jednoduché bydlení se snadnou orientací v prostoru. I proto jednotlivé domy odděluji barvami. Návrh chráněného bydlení se ale opírá především o přírodu. Mluvím o bydlení v zahradě. O dřevostavbě. Směrem k slunci. Mluvím o žití v klidu, pohodlí a útulnu. Nabídnout žít docela normálně, obyčejně… v harmonii.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.