Závěrečné práce

Hotel Džbán

Bc. Jana Jeřábková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh hotelu na severní části břehu přilehlého k vodní nádrži Džbán. V současné době je toto území zastavěno nefunkčními objekty, které sloužily pro rekreační využití tohoto prostoru. V návaznosti na sportovní areál Aritmy sleduje diplomní projekt jako jednu z možností využití území návrh hotelu pro sportovní veřejnost s kapacitou cca 150 lůžek. Hotel bude vybaven prostory pro fitness a regneraci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.