Výstava ateliérových prací

VEŘEJNÝ PROSTOR ŠESŤÁK

Šimon Beroušek

Anotace

Jedná se o víceúčelový objekt sloužící k neformálnímu setkávání lidí na místě zvaném Šesťák. Objekt je uzpůsoben k využití jako kavárna, místo k pořádání menších koncertů, ale také výstav apod. Při návrhu byl využit princip gradace a rytmu, což způsobuje příjemnou atmosféru pro návštěvníky místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.