Výstava ateliérových prací

Poutní místo?!

Barbora Burianová

Anotace

Přes území Vinoře prochází kdysi slavná Via Sancta, jež je lemovaná kapličkami. Dnes je však zanechána svému svobodnému bytí, nebo spíše svému přežívání(?). Kapličky se pomalu rozpadají a mizí v zapomnění. Na místech, kde již kapličky nejsou, se na památku této pouti pokládají kříže s nápisem „Via Sancta Mariana“. Místní občané historii Svaté poutě respektují, ale již dlouhou dobu si kladou otázky, co s ní, jak ji obnovit, je-li třeba ji obnovit a pokud ano, kudy ji vézt - jestli historickou cestou, nebo jí dát zcela nový obraz(?).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta