Výstava ateliérových prací

náměstí Republiky - Kladruby u Stříbra

Marek Kratochvíl

Anotace

Výkresová dokumentace k projektu revitalizace náměstí v Kladrubech u Stříbra. Návrh integruje náměstí a cestu do jednoho celku. Historická stezka se stává ústředním prostorem celého náměstí, katalyzátorem dějů, osou a životem. Návrh přináší multifunkční pavilon, pobytové rozhraní terénních zlomů, sjednocení výškových rovin a využití tradičních materiálů. Projekt je postaven na současných principech hospodaření s dešťovou vodou a nechává prostor pro flexibilitu využití daného území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt