Výstava ateliérových prací

VE STŘEDU : VE STŘEDU

Bc. Tereza Sladká

Anotace

Smyslem práce bylo navrhnout takové úpravy stávajícího vnitrobloku, které podpoří jeho prostorové kvality a doplní jej o prvky utvářející hierarchii v intimitě jednotlivých prostor. Prostor vymezený čtyřpodlažními dvorními pavlačovými fasádami, vytváří díky svým proporcím polosoukromý charakter uvnitř městské struktury. Pro dosažení kýžené hierarchie intimity jsou v parteru vnitrobloku navrženy dřevěné zaoblené poloprůhledné stěny (šneci). Jejich vnitřní prostory nabízejí největší soukromí s možností pobytu, po obvodu pak pobyt méně intimní. Celkovou atmosféru vnitrobloku doplňuje na osluněné straně struktura kovové konstrukce umožňující pěstování rostlin a narušující monotónnost kamenné fasády.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová