Výstava ateliérových prací

Nová čtvrť v Olomouci

Roman Hrabánek

Perspektiva

Anotace

Území při křížení Velkomoravské a Holické ulice náleželo po mnoho desetiletí armádě, která zde vystavěla ženijní sklady a opravny vojenské techniky. Celý areál, který armáda opustila před několika lety, nyní chátrá a zůstává bariérou ve volném pohybu městem. V rámci projektu řeším i přiléhající území, která jsou územním plánem určena jako rozvojová a vhodná k převážně residenční zástavbě. Nepropustnost území je umocněna dvěma lineárními bariérami – řekou Moravou na západě a železniční tratí, která území uzavírá z východu. Vazba na centrum města je přerušena kapacitní Velkomoravskou ulicí a průmyslově - skladovacím areálem, který je určen rovněž k přestavbě. Obě území jsou řešena paralelně a konvertována na plnohodnotnou součást města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.