Výstava ateliérových prací

Exploratorium Mnichovice

Nataly Muzikářová

Anotace

Řešeným územím je soukromý pozemek ve vesnici Mnichovice, Praha- Východ. Mnichovice jsou vesnicí s bohatou historií, první zmínka je již v Kosmově kronice. Řešené území v Mnichovicích je na jejich katastrálním okraji, je to plocha o rozloze přes 4 hektary. Zádáním bylo navrhnout výukové exploratorium pro děti, které díky dnešní komerční době ztrácí kontakt s přírodou a s původním chodem světa. Bylo první vejce nebo slepice? Odkud se bere mléko, jak vypadá koza? Městkou zelení se málo kdy stává plodová dřevina, roste jablko ze země?

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta