Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Anotace

Jak získat z místa maximum? Jak mohu pomoci městu? Jak vytvořit místo pro lidi, přírodu a město? Ve městě je dnes velká plocha zastavěného území, hranice těchto měst jsou často nevyužita a tvoří neprostupná místa. Člověk má tak často problém dojít z města do města jindy než podél silniční komunikace. Tento návrh však využívá prostor mezi městy pro zelený pás. Park Nový Tábor je kombinací udržitelnosti a přírodního koridoru města. Na jednom městě je možné získávat sluneční energii pro chod města, využít místní odpady, hospodařit s vodou a zároveň zde obyvatelé zažívají bezstarostné zážitky. Plocha je rozdělena na 3 druhy krajiny (městskou, lesní, vesnickou). Pomocí použitých rostlin a stromů je možné procházet se lesem, městským parkem a ovocným sadem v jednomu území.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.