Výstava ateliérových prací

SADA KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ VIRGO

Bc. Filip Cagala

Anotace

V této práci se zabývám návrhem designu sady kuchyňského nádobí ve spolupráci se společností Remoska. Zaměřoval jsem se na zkoumání a využívání funkce odkládání a manipulace s poklicí při procesu vaření a na koncepční sladění jednotlivých segmentů navrhované sady a dodržení návaznosti na produktové portfolio firmy Remoska.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek