Výstava ateliérových prací

MINIPANELÁK

Ondřej Buš

Anotace

Diplomní projekt se zabývá vztahem alternativní formy stavební struktury a prostředí, do kterého vstupuje. Kontext stavební struktury a lidských potřeb definuje základní typologické oblasti, které jsou převedeny do formy stavebního programu. Návrhová část zkoumá modulární systémem v roli univerzální stavebnice, která nabízí funkční i typologickou nezávislost.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek