Výstava ateliérových prací

Anotace

Střešní prostory představují velkou územní rezervu. V době snižující se plochy extravilánu představují nástavby možné řešení, jak elegantně nabídnout prostory pro bydlení. Práce vychází v návaznosti na projekt inicializace a regulace střešních nástaveb v Praze architekty Jitky Rumlové. Navrhovaná nástavba na objektu Pararelního Polisu v Holešovicích je formou, razítkem, dichotomií, kontrastem původního objektu. Původní fasáda hmotu ubírá, nová fasáda hmotu přidává. Původní omítka je natřena antracitovou barvou, nová tlustovrstvá omítka je natřena šedobílou barvou. Tím je dosaženo odlišení nového od původního při zachování vzájemné tektonické návaznosti. Nástavba se nesnaží konkurovat, ale podpořit při vytvoření nové čisté minimální moderní verze domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký