Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Rybářšká bašta

Eliška Drahotová

Anotace

Řešené území při jižním břehu Ohře vyniká v mnoha ohledech. Navazuje na historické jádro města Cheb, přiléhá mu městský park a kvalitu umocňuje množství vzrostlých stromů. Po odstranění nežádoucích stávajících staveb vzniká vyjímečný veřejný prostor v zeleni, jehož zvelebení má návrh za primární cíl. Prostupnost území, návaznost na zelené pás kolem bývalého hradebního opevnění, záměrná nahodilost a abstrakce. To jsou stěžejní prvky návrhu, který je tématicky zaměřen na rybářství. Domy jako sochy v parku, svébytné solitéry, hřiště pro dospělé.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov