Diplomové práce

Centrum prevence a boje proti HIV/AIDS

Bc. Marek Doubravský

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obsahem diplomního projektu je návrh polyfunkčního objektu, který vytváří odpovídající zázemí různorodým aktivitám občanského sdružení věnující se problematice HIV a AIDS. Centrum nabízí vedle společenských aktivit, poradenských služeb a preventivních akcích, také možnost nouzového ubytování v azylovém domě a sociálního bydlení. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.