Výstava ateliérových prací

Bezbariérové ubytování u jezera

Amálie Rybáková

Anotace

Ubytovna je určena pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace. Nachází se ve zrekultivované krajině po těžbě uhlí poblíž města Most. V horní části parcely jsou tři ubytovací jednotky, ve kterých se může ubytovat celkem až 8 osob. Komunikace k jezeru a spodní části parcely vede po terénních schodech nebo po pobytové rampě, která umožňuje odpočinek na prostorných mezipodestách nebo na schodech, které rampu proplétají. Rampa vede k trojci bazénků s teplou, vlažnou a studenou vodou. Konstrukce staveb je na bázi dřeva, stejně jako fasádní obklad a zábradlí rampy, to je z dřevěných lamel, které zároveň pomáhají zapažit terén pod rampou. Samotná rampa je konstruována z železobetonu. Výraznými detaily jsou předsazené červené rámy oken a dveří z hliníku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.