Závěrečné práce

Městský dům ve Vršovicích

Bc. Tamara Horová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Určení vhodného využití a uspořádání bloku na nezastavěné parcele ve Vršovicích tak, aby funkčně a prostorově odpovídal charakteru prostředí, respektoval a dotvářel stávající uliční prostranství a zároveň komunikoval s přilehlým nábřežím, jak z hlediska provozního, tak z hlediska architektonického výrazu. Projekt je strukturován od celku k detailu. Zohledňuje lokální urbanistické souvislosti v měřítku bloku až po detail bytu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.