Výstava ateliérových prací

Půdní vestavba mateřské školy

Bc. Eliška Drahotová

Anotace

Mateřská škola “Domeček” v Novém Kníně je předškolní zařízení s dlouholetou tradicí. Sídlí v budově z roku 1906, která byla v roce 2001 kompletně a citlivě zrekonstruována a její historizující podoba zůstala zachována. Vzhledem k rostoucím nárokům na kapacitu mateřské školy se projekt zabývá půdní vestavbou stávajícího objektu. Dosud nevyužívaná půda je zobytněna a je zde navržena jedna třída pro 24 dětí včetně hygienického zázemí. Návrh má za cíl vytvořit kvalitní prostředí pro děti předškolního věku s důrazem na přirozené osvětlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer