Výstava ateliérových prací

Administrativní budova

Bc. Jolana Kováčiková

Anotace

Administrativní budova stojí na nepravidelném zužujícím se pozemku, který vznikl protnutím původního bloku ulicí V Botanice. S ostrým rohem se vypořádává zešikmením parteru kolmo na delší stranu. Vytváří tak loubí, kde je hlavní vstup. Objem budovy s hrubým kamenným obkladem je ve fasádách zjemněn nepravidelným rastem vertikálních oken a kompozicí lodžií.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA