Výstava ateliérových prací

PĚKNÁ - TRANSFORMACE BÝVALÉ VESNICKÉ ŠKOLY

Vojtěch Jansa

Anotace

Stavba leží na návsi v šumavské vsi Pěkná. V budově fungovala škola do konce 60. let, poté budova sloužila k rekreačním účelům a od začátku nového tisíciletí je prázdná. Změna využití stavby na bydlení a rekreaci je v souladu s charakterem rekreačního rázu okolí. Cílem projektu je částečně navrátit objektu vzhled z doby svého vrcholu, tedy konce 19. století, s interiérovými úpravami pro nové provozní potřeby. Bude zbourána veranda z 60. let, přístavba na východní straně zůstane zachována z důvodu potřeby technického zázemí budovy, bude však vizuelně oddělena od původní hmoty za pomoci treláže a porostu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler