Závěrečné práce

HOSPODÁŘSTVÍ - STATEK VYSOKÁ LHOTA

Vagaday Jan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Základem této diplomové práce byla snaha poukázat na současný neblahý stav české kulturní krajiny. Upozornit na něj, ale také se pokusit najít z pozice architekta nějaké východisko. Tím se v případě hospodářství Vysoké Lhoty - pozemků Emauzského kláštera nedaleko města Vlašim - zdá být obnova někdejšího dvora, ze kterého se dochoval pouze fragment. Návrhu předchází podrobná analytická práce “diplomního semináře”, jenž objasňuje širší společenské, historické i ekonomické souvislosti takového záměru. Samotný projekt se pak skládá z teoretického základu “otevřené formy”, která je v konstrukci promítnuta do stávající i historické stopy hospodářského dvora. Obrazem se pak stává vize takového hospodářství, které simuluje jeho organický vývoj v čase.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.