Výstava ateliérových prací

Pragovka: Studentské bydlení +

Bc. Radek Vladař

Anotace

Navržený objekt se nachází v Praze v areálu bývalých továren Praga. Právě atmosféra a historie místa byly silným inspiračním zdrojem při navrhování "Studentského bydlení +". Hlavní stavbou souboru budov je studentské bydlení se zázemím v přízemí a pobytovou zelenou střechou. Na každém ze tří běžných pater nalezneme byty 2+1 s vlastním sociálním zázemím. Soubor staveb doplňují severní budovy, které nabízejí bohatou občanskou vybavenost- restauraci, hospodu, kanceláře a volnočasové centrum výtvarného umění. Cílem bylo vytvořit živé místo v rámci Pragovky. Návrh klade důraz na trvalou udržitelnost stavby a vytváření veřejného prostoru. Snaží se odpovědět na otázku, jak by mohla budoucnost Pragovky vypadat.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.