Výstava ateliérových prací

Dopravní terminál Dlouhá Míle

Jakub Jůza

Anotace

V dálnicí rozdělené lokalitě na kraji Prahy vznikne klíčový dopravní uzel Dlouhá Míle, který zde spojí železniční, autobusovou a tramvajovou dopravu. Zadanou oblast v současné době tvoří zemědělské polnosti, které v samém středu protíná dominantní dálnice vedoucí ze severu na jih. Po analýze širších vztahů okolí je zřetelně vidět, jak právě tento dálniční spoj odděluje dvě krajiny s velmi rozdílnými rázy. Aby plánovaný terminál dobře fungoval musí být vedle zdařilé dopravní logistiky zajištěno i kvalitní propojení obou zmiňovaných oddělených stran. Ty, provázány vrstvami zástavby, komunikací a přírody, pak Praze dodají cenné kvality a umožní plynulé pokračování dobře fungujícího města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.