Závěrečné práce

Sklárská škola Klatovy

Bc. Ivona Náterová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Základnou myšlienkou projektu je vytvorenie kompletného zázemia pre fungovanie strednej sklárskej školy. Škola zahŕňa 5 dielní vrátane vlastnej sklárskej hute. Tá je doplnená aj o galériu, kde sa môže škola prezentovať. Mala by pôsobiť ako pozadie pre už fungujúci Pavilon skla PASK, mimo vyučovaciu dobu by dielne mohla využívať verejnosť, sklárska huť predpokladá aj komerčné využitie. Zároveň priestory galérie môžu byť využiteľné aj na iné výstavy, aktivity. Škola zahŕňa aj technický obor technológie skla pre rozšírenie možností uplatnenia sa. Umelecké triedy sú doplnené o odbor odevný a priemyselný design a úžitková maľba. Predpokladám, že škola bude mať regionálny význam. Z toho vyplývajúcie požiadavky na ubytovanie študentov riešim prestavbou bývalej fabriky na internát.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.