Výstava ateliérových prací

Lanovka Podolí - Kavčí Hory

Veronika Kudrnová

Anotace

Projekt lanové dráhy v Podolí zahrnuje návrh dvou stanic. Spodní stanice je umístěna ve sportovně-rekreačním areálu Žluté lázně, ve kterém chybí šatny a zároveň se tam často konají koncerty nebo promítání filmů. Současně bylo důležité, aby stanice byla dostatečně vysoko, kvůli vedení drátů nad ulicí Podolské nábřeží a průjezdu pod ní, proto byla navržena budova, ve které je nástupiště pro lanovku, šatny pro Žluté lázně a hmota dále volně přechází směrem k řece a vytváří hlediště. V horní stanici je navržena mimo nástupiště lanové dráhy restaurace s překrásným výhledem na Prahu, jejíž kapacita činí 144 osob.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa