Výstava ateliérových prací

,,Zelená alej"

Bc. Petr Churáček

Anotace

Břevnov měl v minulosti hlavní osu svého centra vedoucí kolmo k nynějším ulicím Bělohorská a Patočkova. Této osy návrh využívá ve formě hlavního komunikačního ,,bulváru”. Již po prvním náhledu směrem skrze parkově upravené plochy, podél komerčního parteru administrativních a dalších částí objektu je téměř nerušený průhled na kostel sv. Norberta. Další osy komunikací jsou důsledkem napojení provozu na stávající ulice Nad Kajetánkou, Jílkova a Pod Marjánkou. Části s administrativní, kulturní, obchodní a dalšími komerčními funkcemi jsou spojené do zdánlivě ucelené hmoty, u východního okraje řešeného území, a mají obslužný parter z parkově upravených ploch odstupňovaných dle spádu řešeného pozemku. Západní část obsahuje bloky bytových domů s komerčním parterem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný