Výstava ateliérových prací

Anotace

Sportovní letiště jsou často velmi zajímavým prvkem v krajině. Parcela Vlašimského letiště se nachází na půli cesty mezi Vlašimí a Radošovicemi. Dnes je letiště složeno z mnoha nesourodých objektů. Pracovala jsem s modelovou situací, kdy by bylo možné postavit letiště zcela nové. Hmotově je návrh tvořen ze dvou hlavních částí, velké budovy s hangárem a malou řídící věží, která je k hangáru připojena terasou. Z terasy je tak možný výhled na nedalekou Vlašim.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho