Závěrečné práce

URBANISTICKÁ KONCEPCE BUDĚJOVICKÉ A OKOLÍ - URBANISTICKÁ KONCEPCE ŠIRŠÍHO OKOLÍ

Zdenka Říhová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce Budějovické a okolí. Rozvoj je zaměřen především na tvorbu nových a obnovu stávajících veřejných prostranství a jejich zapojení do srozumitelného systém, zároveň však hledá prostorové rezervy v území (doplnění kompozice, doplnění městské vybavenosti) a reguluje rozsáhlejší transformační území. Návrh pracuje v několika měřítcích od širších vztahů, celoměstských a čtvrťových vazeb (spádovost subcentera, vstup metra D, koncepce zelené prostupnosti), přes dotváření základní urbánní kostry v transformačních územích a hledání míst koncentrace dějů v různých významových úrovních, po drobné zásahy ve veřejném prostoru. Cílem koncepce je vytvořit charakterově bohatou a zároveň dobře čitelnou čtvrť, která nabízí svým obyvatelům znovuobjevené kvality veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.