Výstava ateliérových prací

Hybridní blok Smíchov

Bc. Gabriela Maťášová

Anotace

Návrh hybridného bloku na Smíchove tvoria štyri stavby. V hlavnej budove sa nachádza kaviareň, bistro, obchod, kancelárie, umelecké štúdia a fitness centrum. Na opačnom rohu je rezidenčné bývanie s aktívnym parterom a uprostred pozemku sú dva high-brand obchody. Všetky budovy sú prepojené kolonádou, v ktorej sa nachádza vonkajšia galéria.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký