Výstava ateliérových prací

Bohdalec a Slatiny

Bc. Petr Lhoťan

Anotace

Bohdalec a Slatiny – místa oddělená a rozpolcená kolejemi, která historický vývoj Prahy přeskočil. Introvertní periferie se složitým charakterem. Zahradní město na kopci, fragmenty nesoudržné zástavby různého typu. Záplava rozsáhlých výrobních areálů, těžící z kvalit místa. Nouzové kolonie, které mnohanásobně překročily svou předpokládanou životnost a staly se provizoriem trvajícím jedno století. To vše blízko centra Prahy. Návrh se snaží o co nejlepší využití potenciálu řešeného území. Bez přehnaného sentimentu, ale citlivě, s respektem k místu. Zástavba je navržena tam, kde je snadno proveditelná. Naopak místa, která jsou obtížně zastavitelná kvůli své terénní morfologii, se snadno stanou kvalitními parky s jedinečným charakterem. Stejně je tomu i s okolím vodních toků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký