Výstava ateliérových prací

VILLA VINEA

Bc. Mario Barra

Anotace

VILLA VINEA je bytový dvojdům, inspirovaný dílem a osobitým stylem architekta Adolfa Loose, jehož 150. výročí narození jsme si v roce 2020 připomněli. Ačkoli se jedná o novostavbu, stylově vytváří harmonii s okolními vilami na Hanspaulce, a to rovněž díky odstupu od uliční čáry a natočenou polohou. Při návrhu “Loosovy“ novostavby jsem pracoval s několika důležitými principy. Prvním je “raumplan“, jedinečný prvek architektury první poloviny 20. století (1.NP). Dále pak orientace na pozemku v úhlu 27°, tak, aby stavba komunikovala s Pražským hradem, obyvatelům se tak otevírá jedinečný výhled na historické centrum Prahy, ať už z velkého proskleného okna obývacího pokoje či prostorné terasy na 3.NP. Fasády charakterizují především strohé linie a lehká asymetrie, typické pro Loosovo dílo.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa