Výstava ateliérových prací

Holešovické střepy

Michal Pietor

Anotace

Návrh holešovických střepů má ambici být lokátorským počinem i experimentálním autorským gestem. Koncové hrany ulic byly použity jako vstupní parametry. Vzájemným spojením všech výstupů z hraničních lokálních ulic vznikl experimentální rastr. Tento rastr se následně stal hlavním leitmotivem celého projektu. Návrh a tvar městských bloků nejen, že vycházel z rastru, ale alegorizoval částečně i "rozbitou urbánní desku". Tvar střepů je připomínkou rozbitého propojení dvou nedotčených městských částí. Všechny společné prostory včetně ulic vycházely taktéž z rastru, čímž celá geometrie hmot a prostorů se snažila o maximální míru rozmanitosti, která však nemá záměr být atypickou, ale právě iniciovat rozmanitost a množství dějů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák