Výstava ateliérových prací

Digitální měřič vlastností půdy Nendo

BcA. Zuzana Šimůnková

Anotace

Digitální měřič vlastností půdy se používá pro kontrolu podmínek v rámci vermikompostéru. Vyhodnocuje 3 parametry, kterými jsou teplota, pH a vlhkost. Způsob měření je zprostředkován pomocí senzorů umístěných v nerezových tyčích, které jsou v kontaktu se zeminou. Koncept produktu se od již existujících přístrojů liší v umístění displaye. Poskytuje tak uživateli komfortnější přístup k naměřeným hodnotám.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit