Výstava ateliérových prací

Rohan Office House - objekt C

Markéta Chocová

Anotace

Objekt C je součástí kancelářského komplexu, který tvoří blokovou zástavbu. Budovu tvoří jedna hmota, která je z jižní strany napojena na stávající zástavbu – v jihozápadním rohu bloku se nachází transformovna 110/22 kV. Severní fasáda stavby má odstup od vedlejšího objektu A a tvoří tak volný průchod do vnitrobloku kancelářského komplexu. Hlavní průčelí stavby směřuje na východ do ulice Kelsenova a navazuje přímo na uliční čáru definovanou transformovnou. Budova je pětipodlažní s jedním podzemním podlažím, ve kterém se nachází zejména technické prostory a sklady. V prvním podlaží se nachází recepce a retailový prostor. Ostatní nadzemní podlaží jsou určeny pro administrativní funkci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák