Výstava ateliérových prací

Hradební okruh Cheb

Bc. Kristýna Sedláková

Anotace

Návrh se zabývá zpřesněním a upevněním hranic hradebního okruhu kolem historického jádra města Cheb, které je definováno pozůstatky městského opevnění. Jednotlivá místa na okruhu jsou vzájemně propojena ulicemi s různými charaktery. Úpravou uličních profilů, přidáním stromořadí, cyklopruhů a aktivního parteru vznikne hradební korzo s jednotným charakterem, vybízející k vzájemné interakci, zastavení a přirozené obytnosti. V rámci návrhu také dochází k vytvoření několika lávek, které zajišťují větší dostupnost a propojenost jak samotného okruhu, tak okruhu s okolím.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov