Výstava ateliérových prací

Anotace

Návrh je situovaný do revitalizovanej oblasti lomu ČSA, kde má vzniknúť rekultivačné jazero. Kino slúži pre návštevníkov aj rezidentov "Letného brehu". Hlavný objekt je umiestnený na brehu jazera a prechádza ním pobrežná komunikácia, ktorá ho rozdeľuje na súkromný a verejný priestor. Byt majiteľa je ľahko vysunutý nad vodou. Druhá časť objektu obsahuje technickú miestnosť kina a toalety pre návštevníkov. Na zadnej stene stavby je umiestnená obrazovka, na ktorú sa premieta. Strecha slúži ako vyhliadka pre verejnosť. Objekt sa prelína do hľadiska, ktoré stúpa až k hornej časti pozemku. Tu sa zároveň nachádza malé bistro, ktoré spríjemňuje návštevu kina a letné večery.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.