Výstava ateliérových prací

Anotace

Stojan ,,Kyblík'' je určený pre živé vianočné stromčeky. Okrem jeho hlavnej zavlažovacej a opornej funkcie prináša aj ďalšiu možnosť využitia, po vianočnom období poslúži aj ako nádoba na uskladnenie ozdôb.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit