Výstava ateliérových prací

Nekonvenční léčba

BcA. Nikola Turečková

Anotace

Na toto téma jsem zpracovala ideový koncept podpůrné léčby psů. Jedná se o světelnou terapii, která funguje na principu infralampy. Při ozáření postiženého místa dochází ke simulaci tyrosinu v těle zvířete. Samotné záření poté ovlivňuje hojení, granulaci v krvi - zastavuje krvácení. Pokud paprsek rytmicky ovlivňujeme, můžeme docílit svalového napětí (frekvence přerušování do 10 Hz) či uvolnění (frekvence nad 10 Hz). A jak taková léčba probíhá? Psa uvedeme do stabilní polohy na základě postiženého místa. Následně přiložíme světlo 10 - 20 cm nad postižené místo, následně osvětlíme postižené místo po dobu 5 -10 minut v závislosti nastavení programu či vlnové frekvenci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel