Výstava ateliérových prací

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež

Bc. Zita Bicencová

Anotace

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež se zaměřuje na neorganizované a rizikové děti a mládež v obtížných životních podmínkách. Centrum by jim mělo sloužit k využití volného času, k poradenství a také jako prevence rizikového chování. Nachází se v Praze v Pragovce. Ta dříve sloužila jako průmyslový areál, a proto je návrh inspirován industriálním vzhledem. Ten se projevuje především materiálově. Je zde také kladen důraz na udržitelnost, proto je budova postavena z recyklovaného betonu a plochá střecha je částečně využitá pro získávání energií a částečně jako zelená střecha.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.