Výstava ateliérových prací

Anotace

Cílem tohoto projektu bylo navrhnout změny v místě bývalého brownfieldu v centru vltavského holešovického meandru a zaměřit se při projektování na propojení Letny a Holešovic a využití potenciálu řeky. Tento urbanistický návrh se zakládá na třech hlavních osách. Jedná se o vertikálu, propojující severní a jižní nábřeží, horizontálu, propojující dvě nyní od sebe oddělené lokality, a diagonálu, která slouží pro spojení mostu Barikádníků a Hlávkova mostu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák