Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Za dědictvím průmyslových areálů, podél toku Černé Nisy

Petr Preis

Anotace

Oblast Kateřinky – Ruprechtice – Černá Nisa, dříve chudá i bohatá, významná průmyslová zóna, nyní málo využívaná a navštěvovaná oblast. Cílem práce je vytvoření návrhu na propojení obou městských částí mezi sebou navzájem tak i s okolní přírodou, zatraktivnění místa pro volnočasové aktivity obyvatel Liberce, zvýšení povědomí o historickém významu bývalých průmyslových objektů a vytvoření nového využití pro tyto stavby i navýšení okolních turistických tras v místní zalesněné krajině. Nově navržené trasy i odpočinkové prvky pro turisty mají vybízet k návštěvě Kateřinského údolí. Průmyslové areály se opět stávají hrdými prvky v krajině okolo Černé Nisy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan