Výstava ateliérových prací

KOMUNITNÍ CENTRUM BŘEVNOV

Julie Juštíková

Anotace

Zadáním bylo navrhnout komunitní centrum v srdci Břevnova, jenž bude zahrnovat prostor pro seniory, děti a vlastně každého obyvatele širokého okolí. Parcela se nachází nedaleko hlavní silnice Bělohorská mezi hojně využívaným areálem sportovního a dětského hřiště a Kutnauerovým náměstím. V současnosti je pozemek neudržovaný a plný neopečovávané zeleně. Proto by bylo vhodné toto dobře dostupné místo nějakým způsobem využít a nenechat ho ležet ladem. Dům byl navržen tak, aby z většího měřítka navazoval na bloky stávajících domů a důstojně je zakončil. Z menšího měřítka pak, aby korespondoval s blízkým okolím a lákal k návštěvě všechny generace. Dům díky svému tvaru ohraničuje část veřejného prostoru a vytváří tak bezpečné místo, které dodává návštěvníkům pocit soukromí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková