Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

DOSTAVBA PANKRÁCKÉ PLÁNĚ

Matěj Dědek

Anotace

Dostavba pankrácké pláně je projekt navracející lidské měřítko do okolí Kongresového centra Praha a hotelu Corinthia. Hlavním cílem je radikálně změnit současné mimoúrovňové křížení s ulicí 5. Května a vyřešení místní dopravy selským rozumem, tedy mnohem jednodušeji a účinněji. Tímto krokem vzniká v okolí těchto dvou dominant předmostní zástavba doplňující charakter místní pankrácké pláně. Zároveň je díky novým obytným blokům a administrativním deskám lépe definován veřejný prostor tohoto dnes zvláštního prostranství pojmenovaného Pankrácké náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.