Výstava ateliérových prací

Komunitné centrum Trávniky

Marianna Páleníková

Anotace

Na parcelu medzi kostolom a Malým námestím bolo navrhnuté Komunitné centrum. Jeho poloha z veľkej časti kopíruje historickú zástavbu no zároveň dopĺňa blok, ktorý bol doteraz ukončený slepými štítmi, čím ohraničuje vymedzenie námestia. Komunitné centrum zahŕňa komunitnú multifunkčnú sálu, centrum voľného času a centrum zdravia. Predel medzi južnými hmotami zabezpečuje priehľad na zvonicu a zároveň v časoch otvorenia brány podporuje priestupnosť územia. Záhrada v strede areálu je prepojená s potokom pobytovými schodami a mostíkom s druhou stranou brehu.Šikmé strechy reagujú na strešnú krajinu okolia. Štíty sú prekryté drevenými lamelami v snahe odvolať sa na drevené štíty v okolí a zároveň presvetliť podkrovie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa