Výstava ateliérových prací

Lens - Lanovka

Ivana Fabianova

Anotace

Návrh lanovky prepája dve lokality: Podolskú ulicu v okolí s bazenmi a Žlutými lazňami s vyhliadkou na Kavčích horách a lesoparkom. Koncept vychádza z analýzy danej lokality a premýšľaním nad jej potrebami. Lanovka prekonáva približne 200 metrovú vzdialenosť a preto sú stanice lanovky pomerne malé objekty, ktoré však naplňajú predpokladanú využiteľnosť. Stanica v dolnej časi na ulici Podolskej je v princípe iba miestom, kde človek nastúpi a vyvezie sa hore. Horná lanovka stanice ponúka vystupujúcu platformy s vyhliadkou a tiež kaviareň so snack barom pre vychutnanie jedinečného výhľadu. Z tohto vychádza koncept návrhu, ktorý postavený na výhľade - ako obrazovke, či plátne, na ktoré je možné pozerať sa z Kavčích hôr.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa