Výstava ateliérových prací

Nemocnice Letňany

Chrystyna Brovdij

Anotace

Nemocnice je navržená jako monoblok. Hlavním konceptem jsou lůžková oddělení, která se "vznáší" nad střešní zahradou nemocnice. Lůžkové jednotky jsou kvůli velkým konzolám navržené jako ocelová superkonstrukce nesená jádrem, ve kterém se nachází vertikální komunikace. Střešní zahrada je zamýšlená jako místo kde si pacienti nebo zaměstnanci mohou odpočinout a nejsou rušeni okolím. Zatímco park na jižní straně pozemku je veřejně přístupným místem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha