Výstava ateliérových prací

Řopíky v krajině

Bc. Klára Schmiedová

Anotace

Projekt se věnuje využití pozůstatků obranné linie Orlických hor - konkrétně objekty lehkého opevnění vzoru 37 typu A, neboli řopíky. Tyto stavby dosud zejí prázdnotou, příroda je postupně pohlcuje a lidé je nevnímají. Čekají snad na odstranění či zapomnění, nebo se dají využít i dnes? Ráda bych tomu věřila... Návrh pracuje s 115 km dlouhou trasou, která vede podél obranné linie na území Orlických hor (Náchod - Velká Morava). Je ale dnes možné legálně strávit noc v přírodě? Tato myšlenka mě přivedla k řešení: Řopíky jako kotevní body putovní trasy obrannou linií. Řopíky jako místo pro přespání v přírodě. Řopíky jako přístřeší před nepřízní počasí. Řopíky jako útulny...

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr